Ontruimingsplan

Alle gebruikers zijn verplicht hier kennis van te nemen en uit te voeren

Het Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve wordt door vele gebruikersgroepen gebruikt. De groepen variëren in groepsgrootte van 2 personen tot vele honderden personen tijdens evenementen. Het gebouw kan elke dag van de week worden gebruikt van ’s morgens tot laat in de avond. Het gebruik
van het gebouw wordt beheerd door onze beheerder Anja de Koning.

Om SCC de Pekhoeve veilig te laten gebruiken door alle groepen is een vluchtplan gemaakt. Een vluchtplan is bedoeld om de ontruiming van een gebouw zo snel en veilig mogelijk te laten gebeuren.


Alle personen in het gebouw dienen het gebouw te verlaten op aanwijzing van de ontruimers, te herkennen aan een oranje hesje, en naar de op de plattegronden aangegeven verzamelplaats te gaan. De ontruiming wordt gecoördineerd door een persoon met het groene hesje, die op de
verzamelplaats aanwezig is.
Een voorwaarde voor een goede ontruiming is dat het plan bij iedereen goed bekend is. De ontruimingscoördinator en de overige ontruimers moeten kennis van dit plan hebben genomen.

In de onderstaand  links kun je de volledige ontruimingsplannen downloaden. Er is een extra toevoeging voor de ontruiming van de verdieping (de Schorring).

De huurder verklaart bij het aangaan van de huurovereenkomst dat hij/zij het ontruimingsplan heeft gedownload en conform de instructies zal uitvoeren

Download het Ontruimingsplan