Huurvoorwaarden

De ruimten van de Pekhoeve worden verhuurd op basis van de voorwaarden vastgelegd in de huurvoorwaarden.

Bij het aangaan van de huurovereenkomst gaan de huurders akkoord met de huurvoorwaarden zoals deze hieronder te downloaden zijn.

Indien de huur niet doorgaat dient dit 2 dagen van te voren via e-mail aan de beheerder gemeld te worden. Bij te late afmelding wordt de huur in rekening gebracht.

De belangrijkste voorwaarden gaan over de wijze van opleveren van de zalen, het schoonmaken, gebruik van consumpties (geen eigen drank meebrengen toegestaan) de inrichting, gebruik van de installaties, calamiteiten en verantwoordelijkheden van de huurders.

Indien u vragen heeft over de huurvoorwaarden kunt u die bij onze beheerster stellen. (zie contactgegevens)

Download Voorwaarden voor gebruik van ruimte(n) in Sociaal Cultureel Centrum De Pekhoeve

De huurders van de Pekhoeve zijn verplicht consumpties af te nemen bij de Pekhoeve. Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan. Indien eigen consumpties worden meegebracht wordt een extra bedrag in rekening gebracht gelijk aan de gehuurde ruimte per dagdeel.

Bij grote evenementen is het toegestaan om zelf de inkoop en verkoop van consumpties te regelen. De Pekhoeve beschikt over een eigen horecavergunning. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. 

Voor het gebruik maken van deze regeling moet vooraf toestemming ontvangen zijn van  de beheerster of bestuur.

Aan deze regeling zijn extra eisen van kracht voor de huurders ent barpersoneel. Deze zijn vastgelegd in de horecavergunning van de Pekhoeve

Download de horecavergunning