HOME

SCC De Pekhoeve is het dorphuis van Ulvenhout.

 

De Pekhoeve heeft ten doel om de (Ulvenhoutse) verenigingen en stichtingen ruimte te bieden om hun activiteiten te laten plaatsvinden. Dus niet om verjaardagsfeesten, bruiloftsfeesten of bedrijfsfeesten te houden.  Commerciële activiteiten zoals het geven van cursussen en houden van vergaderingen en presentaties zijn mogelijk. Dit in overleg met de beheerster

 

De Pekhoeve heeft 4 zalen waarvan een met een podium, de grote zaal.

 

In de grote zaal kunnen ongeveer 120 mensen ruim aan tafels zitten. In een theateropstelling kunnen er ongeveer 250 mensen op stoelen zitten en met carnaval als iedereen staat nog meer.

 

Daarnaast hebben we drie zaaltjes waarin respectievelijk 35, 20 en 16 personen in kunnen zitten aan de tafels.

De gehele Pekhoeve is voorzien van gratis wifi. Beamers en schermen zijn aanwezig.

De grote zaal heeft ook een goede geluidsinstallatiie, projector en een groot scherm voor presentaties.

 

Horeca is mogelijk, dit in overleg met onze beheerster Anja de Koning.

 

Binnen de Pekhoeve geldt het principe dat de zaal wordt gehuurd en dat deze na afloop weer in dezelfde staat wordt opgeleverd. Het klaarzetten van de zaal, het schenken van dranken etc dient dus door de organiserende vereniging verzorgd te worden eventueel met hulp van onze beheerster en de plaatselijke horeca.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja de Koning

info@pekhoeve.nl

tel: 06 - 36 33 54 44


Te verhuren zalen.    Prijzen per dagdeel

Ruimte

Zaal

Zitplaatsen aan tafels

Huurprijs Erkende gebruikers

Huurprijs Overige

Dagdeel codering agenda

1

Grote zaal:Vier Gebinten           

120

€ 60,00

€ 132,00

A= Ochtend

2

Vergaderruimte Schuurvloer       

16

€ 21,00

€ 46.50

B= Middag

3

Vergaderruimte de Kafhoek

35

€ 29,00

€ 64,00

C= Avond

4

Podium

20

€ 21,00

€ 46,50


5

Tasruimte boven vh Computerruimte

6

€ 11,00

€ 24,50


6

Schorring vh Jeughonk

20

€ 21,00

€ 46.50


Combinatiehuur


1+2 (of 4 of 6)


€ 81,00

€ 178,501+3


€ 89,00

€ 196,001+2 (of 4 of 6)+3


€ 110,00

€ 242,001+2+4 (of 6)


€ 102,00

€ 224,502+3


€ 50,00

€ 110,00


Gehele gebouw


€ 163,00

€ 359,00
Indien geen drank afgenomen wordt van de Pekhoeve wordt per dagdeel een keer de huur van de grote zaal in rekening gebracht

Onderstaand zie je de verhuurkalender. Wilt u een ruimte huren, kijk dan eerst of deze ruimte vrij is. Zie voor codes hierboven.

Is de gewenste ruimte vrij, neem dan contact op met onze beheerster. Dat kan via email en telefoon (bij geen gehoor svp email).

info@pekhoeve.nl

Huurvoorwaarden voor het gebruik van de ruimten van Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve


De ruimten van de Pekhoeve worden verhuurd op basis van de voorwaarden vastgelegd in de huurvoorwaarden.


Bij het aangaan van de huurovereenkomst gaan de huurders akkoord met de huurvoorwaarden zoals deze hieronder te downloaden zijn.


Indien de huur niet doorgaat dient dit 2 dagen van te voren via e-mail aan de beheerder gemeld te worden. Bij te late afmelding wordt de huur in rekening gebracht.


De belangrijkste voorwaarden gaan over de wijze van opleveren van de zalen, het schoonmaken, gebruik van consumpties (geen eigen drank meebrengen toegestaan) de inrichting, gebruik van de installaties, calamiteiten en verantwoordelijkheden van de huurders.


Indien u vragen heeft over de huurvoorwaarden kunt u die bij onze beheerster stellen. (zie contactgegevens)


Download Voorwaarden voor gebruik van ruimte(n) in Sociaal Cultureel Centrum De Pekhoeve


De huurders van de Pekhoeve zijn verplicht consumpties af te nemen bij de Pekhoeve. Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan. Indien eigen consumpties worden meegebracht wordt een extra bedrag in rekening gebracht gelijk aan de gehuurde ruimte per dagdeel.


Bij grote evenementen is het toegestaan om zelf de inkoop en verkoop van consumpties te regelen. De Pekhoeve beschikt over een eigen horecavergunning. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. 

Voor het gebruik maken van deze regeling moet vooraf toestemming ontvangen zijn van  de beheerster of bestuur.

Aan deze regeling zijn extra eisen van kracht voor de huurders ent barpersoneel. Deze zijn vastgelegd in de horecavergunning van de Pekhoeve


Download de horecavergunningOntruimingsplan.

Alle gebruikers zijn verplicht hier kennis van te nemen en uit te voeren

Het Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve wordt door vele gebruikersgroepen gebruikt. De groepen variëren in groepsgrootte van 2 personen tot vele honderden personen tijdens evenementen. Het gebouw kan elke dag van de week worden gebruikt van 's morgens tot laat in de avond. Het gebruik
van het gebouw wordt beheerd door onze beheerder Anja de Koning.


Om SCC de Pekhoeve veilig te laten gebruiken door alle groepen is een vluchtplan gemaakt. Een vluchtplan is bedoeld om de ontruiming van een gebouw zo snel en veilig mogelijk te laten gebeuren.


Alle personen in het gebouw dienen het gebouw te verlaten op aanwijzing van de ontruimers, te herkennen aan een oranje hesje, en naar de op de plattegronden aangegeven verzamelplaats te gaan. De ontruiming wordt gecoördineerd door een persoon met het groene hesje, die op de
verzamelplaats aanwezig is.
Een voorwaarde voor een goede ontruiming is dat het plan bij iedereen goed bekend is. De ontruimingscoördinator en de overige ontruimers moeten kennis van dit plan hebben genomen.


In de onderstaand  links kun je de volledige ontruimingsplannen downloaden. Er is een extra toevoeging voor de ontruiming van de verdieping (de Schorring).


De huurder verklaart bij het aangaan van de huurovereenkomst dat hij/zij het ontruimingsplan heeft gedownload en conform de instructies zal uitvoeren

Contact

Stichting SCC De Pekhoeve,   

KvK Breda:   411 06 031

Rabobanknr:  10 46 37 722


De Pekhoeve, Dorpstraat 94, 4851 CN Ulvenhout.( 076 560 24 40)


Beheer De Pekhoeve:

Anja de Koning,

mobiel: 06 36 33 54 44

E mail: info@pekhoeve.nl

 
 
 
 

SAMENSTELING STICHTINGSBESTUUR DE PEKHOEVE 


Voorzitter (vanaf 01 09 1993):

Toon Goos   ( 076 565 62 82 Mob:06 51 24 25 51)

E-mail: goosaab@hotmail.com


Secretaris (vanaf 01 11 2013  secretaris vanaf 1-7-2021)  ( 076 565 18 53)

Annemie de Swart

E-mail: secretariaat@pekhoeve.nl


Penningmeester (vanaf januari 2015)

Jos van Etten, (0622679609) (vanaf 1-1-2010)

E-mail: penningmeester@pekhoeve.nlBestuursleden:

Johan Snepvangers

E-mail : johan1@ziggo.nl (vanaf jan 2007)


Jan Rademakers,

E-mail: jmrademakers@kpnplanet.nl. (Vanaf 01 06 2004)


Frank Husson

E-mail:

frankhusson@ziggo.nl (vanaf 1-3-2023)


Stichting SCC De Pekhoeve,   

KvK Breda:   411 06 031

Rabobanknr:  10 46 37 722


De Pekhoeve, Dorpstraat 94, 4851 CN Ulvenhout.( 076 560 24 40)


Beheer De Pekhoeve:

Anja de Koning, (06 36 33 54 44)

E mail: info@pekhoeve.nl


Gemeente Breda:

John  Hellemons. E mail: japh.hellemons@breda.nl

Tel: 076 529 90 13 Mobiel: 06 20 53 96 21.


Gemeente Breda

Directie Beheer

Afd. Vastgoedbeheer

t.a.v. de heer J Hellemons,

Postbus 90156,

4800 RH Breda.