ONTRUIMING

Sociaal Cultureel Centrum

De Pekhoeve


 Ten dienste van plaatselijke verenigingen en groeperingen


de Pekhoeve: 076 - 560 24 40


Beheerder: 06 - 36 33 54 44


contact bij voorkeur per mail

e-mail: info@pekhoeve.nlOntruimingsplan

Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Dorpstraat 94

4851 CN ULVENHOUT

Goedkeuringstempel Brandweer:

(origineel gestempeld op 1 oktober 2007)


01. Inhoudsopgave

02. Inleiding

03. Situatie

04. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens

05. Alarmeringsprocedure intern en extern

06. Stroomschema alarmering

07. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie

08. Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel

09. Taken hoofd bedrijfshulpverlening (manager en/of filiaalhouder)

10. Taken bedrijfshulpverlener

11. Taken directie (beheersmaatschappij)

12. Tekeningen

13. Voorbeeld van te gebruiken symbolen

14. Logboek ontruimingsplan

15. Bijlagen

Plattegronden

Ruimtebenaming Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Vluchtwegen begane grond

Vluchtwegen 1e verdieping

Vluchtwegen zolder

Ontruimingsplan de Pekhoeve (Specifiek)


02. Inleiding

Het Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve wordt door vele gebruikersgroepen gebruikt. De groepen

variëren in groepsgrootte van 2 personen tot vele honderden personen tijdens evenementen. Het

gebouw kan elke dag van de week worden gebruikt van 's morgens tot laat in de avond. Het gebruik

van het gebouw wordt beheerd door onderstaande beheerder.

In verband met brandveiligheid en veiligheid tijdens andere calamiteiten, worden voor bedrijfspanden

vaak vluchtplannen gemaakt. Als het aantal personen in een gebouw groter is dan een vastgesteld

minimum is een vluchtplan zelfs verplicht. Ook het Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve is verplicht

een vluchtplan te hebben, hetgeen in de gebruiksvergunning is vastgelegd.

Om SCC de Pekhoeve veilig te laten gebruiken door alle groepen is dit vluchtplan gemaakt. Een

vluchtplan is bedoeld om de ontruiming van een gebouw zo snel en veilig mogelijk te laten gebeuren.

Alle personen in het gebouw dienen het gebouw te verlaten op aanwijzing van de ontruimers, te

herkennen aan een oranje hesje, en naar de op de plattegronden aangegeven verzamelplaats te

gaan. De ontruiming wordt gecoördineerd door persoon met het groene hesje, die op de

verzamelplaats aanwezig is.

Een voorwaarde voor een goede ontruiming is dat het plan bij iedereen goed bekend is. De

ontruimingscoördinator en de overige ontruimers moeten kennis van dit plan hebben genomen.

Verzamelplaats SCC de Pekhoeve

Telefoon nummer SCC de Pekhoeve: 076 - 560 24 40

Beheerder: Anja de Koning

06 - 36 33 54 44

076 - 560 00 40


03. Situatie

Dorpstraat 94

4851 CN ULVENHOUT


04. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens

Het gebouw is voorzien van drie verdiepingen (begane grond, 1e verdieping en zolder) en verder

ingedeeld in ruimten zoals op de tekeningen in hoofdstuk 11 is weergegeven. Het gebouw is voorzien

van installaties voor centrale verwarming, ventilatie, koud en warm water, brandbestrijding, verlichting,

inbraakalarm, rookmelding/ontruiming en een lift.

De brandveiligheids installaties zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit handmelders, slow whoops,

brandslanghaspels en handblusmiddelen. Bij het aanspreken van de brandveiligheids installatie is de

lift niet meer te gebruiken en brandwerende deuren sluiten door het afvallen van kleefmagneten.

Het dagelijkse beheer van de ontruimingsinstallatie valt onder de verantwoording van de beheerder.

De eigenlijke ontruiming valt onder de verantwoording van gebruikers op dat moment. Zie verder de

bijlagen (gele pagina's).

Het gebouw kan elke dag van de week worden gebruikt van 's morgens tot laat in de avond door een

groepsgrootte van 2 personen tot vele honderden personen tijdens evenementen. Hiermee is de

samenstelling van de organisatie die de ontruiming moet regelen steeds anders. In de bijlage is het

ontruimingsplan voor de specifieke organisatie steeds ingevoegd (gele pagina's). Hierin is ook het

gemiddeld aantal aanwezige personen vermeld.

Het gebouw wordt beheerd door stichting de Pekhoeve met een bestuurssamenstelling zoals vermeld

op de website www.pekhoeve.nl. Het dagelijkse beheer is in handen van de beheerder als in de

inleiding genoemd.05. Alarmeringsprocedure intern en extern

De alarmering intern bestaat uit een aantal handmelders en rookmelders welke een ontruimingsalarm

(slow whoop) in werking stelt. Gebruikers verlaten het gebouw conform dit ontruimingsplan. De

externe alarmeringsprocedure bestaat uit het waarschuwen van de hulpdiensten en de beheerder

volgens de procedure in de gele pagina's.

Indien de externe alarmering bestaat uit een overheidsalarm, zullen de ontruimers ramen en deuren

sluiten, de radio aanzetten en de aanwezigen geruststellen.


06. Stroomschema alarmering

07. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie


Staat per gebruikersgroep omschreven in het specifieke gedeelte, genaamd: Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is als bijlage toegevoegd (gele pagina's)

Bij elke ontruiming is sprake van een totale ontruiming van het gehele gebouw.


08. Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door

personeel

Staat per gebruikersgroep omschreven in het specifieke gedeelte, genaamd: Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is als bijlage toegevoegd (gele pagina's).


09. Taken hoofd bedrijfshulpverlening (manager en/of filiaalhouder)

De taak van de beheerder is de toegang voor de hulpverleningsdiensten mogelijk te maken door het open zetten

van slagboom of palen. De taken van de coördinator staan verder omschreven in het specifieke gedeelte (gele

pagina's). In het kort komt het erop neer dat de coördinator (groene hesje) de calamiteit telefonisch doormeld,

nadat de omvang is vastgesteld. De coördinator licht de overige gebruikersgroepen en ontruimers in over de

aanvang van de ontruiming. Dit is erg afhankelijk van de groepsgrootte en is daarom verder in het

ontruimingsplan (gele pagina's) omschreven.


10. Taken bedrijfshulpverlener

Er is geen bedrijfshulpverlener aanwezig. De in het ontruimingsplan genoemde ontruimers zullen de ontruiming

begeleiden op aanwijzing van de coördinator. De ontruimers verlaten als laatste het pand en sluiten af.

Detectie

Door gebruiker

Door rookmelder

handmelder

Ontruimingsalarm

Eventueel

Tel. melding

brandweer

ambulance

Beheerder politie

Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve


11. Taken directie (beheersmaatschappij)

Er is geen sprake van een directie of beheersmaatschappij. De stichting van het centrum zal echter toezien op het

ter kennis nemen van het ontruimingsplan door alle gebruikersgroepen.


12. Tekeningen

Zie bijgaande plattegronden en ruimtebenamingen.


13. Voorbeeld van te gebruiken symbolen

Zie op vluchtroute tekeningen in de bijlage.

Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve


14. Logboek ontruimingsplan

Mutaties ontruimingsplan

Datum               Reden                             Omschrijving

28 aug 2007       Opmerkingen brandweer   Diverse passages aangevuld en versie opgehoogd (1.1)

24 sept 2007      Opmerkingen brandweer   Enkele passages aangevuld en versie opgehoogd (1.2)

26 nov 2007       Uitreiking aan gebruikers  Specifieke gedeelten achteraan geplaatst, versie 1.3Ontruimingsoefeningen

Datum          Bijzonderheden

29 okt 2007  Ontruimingsplan in werking gesteld door overdracht aan gebruikersgroepen

26 nov 2007 Overdracht aan gebruikersgroepen (vorige datum verzet)15. Bijlagen


Plattegronden


Ruimtebenaming Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Begane grond

0.1 Entreehal

0.2 Grote zaal (viergebinten)

0.3 Vergaderruimte (schuurvloer)

0.4 Trappenhuis

0.5 Herentoilet

0.6 Minder validen toilet

0.7 Damestoilet

0.8 Meterkast

0.9 Vergaderruimte (kafhoek)

0.10 Bergkast

0.11 Lift

0.12 Vluchttrap

0.13 Kast

0.14 Hal

0.15 Herentoilet

0.16 Damestoilet

0.17 Toneel / Podium

0.18 Kleedruimte

0.19 Hal

0.20 Rookruimte

0.21 Bergruimte

0.22 Bar / keuken

Eerste verdieping

1.1 Gang

1.2 Computerruimte (tasruimte)

1.3 Liftmachinekamer

1.4 Lift

1.5 Trap

1.6 Vluchttrap

1.7 Jeugdhonk

1.8 Balustrade

1.9 Berging / technische ruimte

1.10 Berging

1.11 Berging EHBO vereniging

1.12 Berging Jeugdhonk + Disco

1.13 Berging KBO

Zolder

2.1 Zolder

2.2 Bergruimte Oranjevereniging


Vluchtwegen begane grond


Vluchtwegen 1e verdieping


Vluchtwegen zolder


Ontruimingsplan de Pekhoeve (Specifiek)

Sociaal Cultureel Centrum

De Pekhoeve

Dorpstraat 94 4851 CN Ulvenhout

076-5602440 Alarmnummer: 112


Algemene voorbereiding:

Een voorwaarde voor een goede ontruiming is dat het plan bij iedereen goed bekend is

Wij kennen bij de Pekhoeve 3 soorten alarm te weten:

1. Inbraakalarm (n.v.t.)

2. Rookalarm (intern)

3. Brandalarm (als glas handbrandmelder wordt ingeslagen)


Ontruiming kan plaats vinden bij:

Brand, Wateroverlast, Bommelding, Stormschade, Gaslekkage of ander soort calamiteiten.

Afhankelijk van de grootte van de groep gebruikers worden bij de ontruiming twee of meerdere hulpverleners uit

de groep aangesteld.


Een van de aanwezigen (bijv. een bestuurslid) die de gehele tijd aanwezig is, wordt de “coördinator” en

coördineert de ontruiming. Voor aanvang van het gebruik van de Pekhoeve moet dit bekend zijn bij de leiding

van de groep en bij de beheerder.


Taken Coördinator:

• Controleert bij aanvang van het gebruik of in de keuken de volgende spullen aanwezig zijn: EHBO

doos, Sleutels, Presentielijsten, groene hesje, oranje hesjes. (Dit alles moet hier blijven liggen)

• Heeft een lijst van alle vrijwilligers/leiding die aanwezig zijn en controleert of iedereen zijn taak weet.

Denk ook aan een BHV-er en/of EHBO-er.

• Heeft een lijst met telefoonnummers bij zich van de beheerder/ster of diens vervanger.


Let op!! Elke persoon heeft de volgende 2 taken:

 1: Algemene taak:

  • Voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw niet en ren niet
  • Waarschuw coördinator
  • Meld je naam, geef de omvang en locatie van de brand of de calamiteit door (bijv. gaslucht, zwaar
  • ongeval, instortingsgevaar).
  • Bij rookontwikkeling blijf je laag bij de grond
  • Probeer eventueel een brand te blussen.


 2: Unieke taak:

Afhankelijk per persoon (Hierna genoemd).

  • De Pekhoeve maakt gebruik van ruimtenummering. Afhankelijk van de grootte van je groep ben je
  • verantwoordelijk voor de ontruiming van bepaalde ruimten.Unieke taak Coördinator (groen hesje):

Overtuigt U van de situatie en geef dan pas het sein tot ontruiming en bel 112.

Bij gaslucht of elektriciteitsprobleem: pak de sleutel van de meterkast uit de keuken. Meterkast openen en

gaskraan sluiten of hoofdschakelaar uitschakelen.

Start ontruiming.

Doet zijn groene hesje aan

Muziek stil zetten.

Meld (eventueel laten omroepen):

Er is een technische storing. Iedereen moet de zaal verlaten en naar de verzamelplaats (het grote grasveld voor

de Pekhoeve) gaan.

Belt de beheerder/ster van de Pekhoeve. Laat de doorgang (slagboom) vrijmaken t.b.v. de voertuigen van de

hulpverlening.

Ga zelf naar de verzamelplaats en laat iedere vrijwilliger zich hier bij jou melden.

Jij alleen, meldt de ontstane situatie aan de hulpverlening. Niemand anders.


Unieke taak persoon “A” (oranje hesje):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter A.

Maak de uitgangen vrij (zie vluchtplan) en stuur iedereen naar de verzamelplaats.

Controleer of iedereen het aan je toegewezen gedeelte heeft verlaten.

Verlaat als laatste dit gedeelte en meld je bij de verzamelplaats aan de coördinator en blijf hier.


Unieke taak persoon “B” (oranje hesje):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter B.

Maak de uitgangen vrij (zie vluchtplan) en stuur iedereen naar de verzamelplaats.

Controleer of iedereen het aan je toegewezen gedeelte heeft verlaten.

Speciaal de aanliggende toiletten en het toneel.

Verlaat als laatste dit gedeelte en meld je bij de verzamelplaats aan de coördinator en blijf hier.


Unieke taak persoon “C” (oranje hesje):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter C.

Maak de toegang naar de nooduitgang (rechts op het toneel) vrij en open deze.

Stuur iedereen naar buiten en naar de verzamelplaats.

Controleer of iedereen het aan je toegewezen gedeelte hebben verlaten.

Speciaal de rookkamer en de ruimten naast het toneel en het toneel zelf.

Verlaat als laatste dit gedeelte en meld je bij de verzamelplaats aan de coördinator en blijf hier.


Unieke taak personen “D” (oranje hesjes):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter D.

Neem de presentie lijsten en de EHBO doos mee.

Ga direct naar de verzamelplaats, verzamel iedereen en stel ze op hun gemak.


Unieke taak persoon “E” (oranje hesje):

Doe je algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter E

Open de klapdeuren naar de uitgang en open de hoofdingang.

Stuur iedereen naar buiten en naar de verzamelplaats.

Controleer of iedereen het aan jou toegewezen gedeelte heeft verlaten.

Speciaal de garderoberuimte.

Verlaat als laatste dit gedeelte en meldt je bij de verzamelplaats aan de coördinator en blijf hier.

Unieke taak persoon “F” (oranje hesje):

Doe de algemene taak


Doe je oranje hesje aan met de letter F

Maak toegang naar de nooduitgang aan de Dorpstraat vrij en open deze.

Stuur iedereen naar buiten en naar de verzamelplaats.

Sluit de klapdeuren.

Controleer of iedereen het aan je toegewezen gedeelte heeft verlaten.

Speciaal de toiletten, lift, opbergkast, ruimte boven en onder trap.

Verlaat als laatste dit gedeelte.

Meld je bij de verzamelplaats en bij de coördinator en blijf hier.

Unieke taak overige vrijwilligers”O” (oranje hesje):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter O.

Ga naar de nooduitgangen om te assisteren.

Als je hiermee klaar bent, ga je naar de verzamelplaats, meld je bij de coördinator en blijf hier.


Het bestuur.


Dit vluchtplan is aan te passen aan de grootte van de groep gebruikers.