BESTUUR

Sociaal Cultureel Centrum

De Pekhoeve


 


Ten dienste van plaatselijke verenigingen en groeperingen


WIJ ZIJN OPEN

de Pekhoeve: 076 - 560 24 40


Beheerder: 06 - 36 33 54 44


contact bij voorkeur per mail

e-mail: info@pekhoeve.nl


SAMENSTELING STICHTINGSBESTUUR DE PEKHOEVE

1-1-2015


Voorzitter (vanaf 01 09 1993):

Toon Goos,Strijbeekseweg 18,4851 SL Ulvenhout    ( 076 565 62 82 Mob:06 51 24 25 51)

E mail: goosaab@hotmail.com


Secretaris (vanaf 01 11 2013)

Herman Daamen, Markdal 30, 4851 EJ Ulvenhout 076 565 82 72

E mail: secretariaat@pekhoeve.nl


Penningmeester (vanaf januari 2015)

Jos van Etten, Nieuwe Beekhoek 8, 4851VK Ulvenhout (0622679609) (vanaf 1-1-2010)

E-mail: penningmeester@pekhoeve.nl


Ad Oomen, Boonakker 8, 4851 SB Ulvenhout.( 076 561 42 67 Mob : 06-51 27 91 63)

E mail: acjm.oomen@casema.nl(vanaf jan 2007 2007)


Johan Snepvangers,Gareelstraat 6, 4851 TH Ulvenhout ( 076 561 49 42)( 06 51 38 88 76)

E mail : johan1@ziggo.nl(vanaf jan 2007)


Annemie de Swart, Vossendreef 7, 4851BP Ulvenhout ( 076 565 18 53)

E mail: amwdeswart@casema.nl(vanaf dec 2008)


Jan Rademakers,Vossendreef 5, 4851 BP Ulvenhout. ( 076 565 53 33 Mob:06 53 71 45 09)

E mail: jmrademakers@kpnplanet.nl. (Vanaf 01 06 2004)


Stichting SCC De Pekhoeve,   

KvK Breda:   411 06 031

Rabobanknr:  10 46 37 722


De Pekhoeve, Dorpstraat 94, 4851 CN Ulvenhout.( 076 560 24 40)


Beheer De Pekhoeve:

Anja de Koning, Eikakker 9, 4951 EW Ulvenhout .Mobiel: 06 36 33 54 44

E mail: info@pekhoeve.nl


Gemeente Breda:

John  Hellemons. E mail: japh.hellemons@breda.nl

Tel: 076 529 90 13 Mobiel: 06 20 53 96 21.


Gemeente Breda

Directie Beheer

Afd. Vastgoedbeheer

t.a.v. de heer J Hellemons,

Postbus 90156,

4800 RH Breda.